Remedial Teaching

Remedial teaching (RT) is het verlenen van pedagogische of didactische hulp. RT kan uw kind een extra steuntje in de rug geven. Het is gericht op het extra inoefenen van bepaalde vaardigheden die uw kind nodig heeft tijdens het leerproces op school. Dit kan variëren van begeleiding bij het lezen of rekenen tot het versterken van planningsvaardigheden en doorzettingsvermogen.

Voor wie?
De RT is gericht op kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De RT wordt gegeven in mijn praktijk. Als uw kind op school een arrangement heeft, is het ook mogelijk om de RT op de school van uw kind in te zetten, uiteraard in goed overleg met de school.

Hoe?
Voor het intakegesprek nodig ik u en uw kind uit voor een vrijblijvende kennismaking, waarin de hulpvraag en de wederzijdse verwachtingen worden verduidelijkt. Bij aanvang van de RT vul ik samen met uw kind het Startplan in, waarin we doelen voor de RT beschrijven. Een handelingsplan wordt alleen opgesteld als dit expliciet is afgesproken. Na 8 tot 12 sessies wordt er een tussenevaluatie gepland, waarin de voortgang van de RT wordt besproken. 
Aan het eind van de afgesproken periode zal er een eindgesprek plaatsvinden, waarin besproken wordt of en hoe de RT voortgezet zal worden.

Door contact met de school van uw kind op te nemen, zorgen we ervoor dat de hulp
goed op elkaar afgestemd wordt. De inzet van u als ouder is ook belangrijk, bijvoorbeeld
bij het maken van huiswerk voor de RT.