MILS

MILS staat voor Meer Inzicht in LeerStrategieën.

Het MILS leerstrategie-onderzoek geeft ons de mogelijkheid om de leervoorkeuren van een kind in kaart te brengen. De MILS geeft op 6 dimensies aan hoe de leervoorkeuren verdeeld zijn: woordslim, stappen denken, beweging nodig, luisterslim, beeldslim en samen leren.
Nieuw: MILS voor ouder en kind! Om inzicht te krijgen in zowel jouw eigen leervoorkeuren als die van je kind, om zo tot een prettigere samenwerking te komen.

Waarom?
Als kinderen van zichzelf weten op welke manier ze het best tot leren kunnen komen, wordt leren (weer) leuker. Dat gun ik alle kinderen (en hun ouders)! Een MILS leerstrategie-onderzoek is een goed startpunt voor de Remedial Teaching.
- Het geeft direct inzicht in de manier waarop informatie verwerkt en dus aangeboden kan worden;
- Het versterkt het zelfvertrouwen van het kind;
- Het geeft begrip voor mensen met een andere leerstrategie dan de eigen leerstrategie;
- Het bevordert de communicatie en het begrip tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Hoe?
Afname van het MILS leerstrategie-onderzoek gebeurt d.m.v. een computerprogramma. Dat duurt 10-15 minuten. Daarna wordt het verkregen profiel nabesproken met het kind en zijn ouder(s) en/of leerkracht(en). In deze nabespreking worden er concrete leertips en handvatten gegeven over de manier waarop het kind het best kan leren, huiswerk en toetsen kan maken. Indien gewenst wordt er een verslag opgesteld.

Voor wie?
Het MILS leerstrategie-onderzoek is geschikt voor kinderen vanaf groep 6-7, vanaf 9-10 jaar. Het kan ook bij adolescenten en volwassenen worden afgenomen. Het MILS leerstrategie-onderzoek afnemen bij zowel kind als ouder, kan veel nuttige en mooie inzichten opleveren. Zeker nu er meer een beroep gedaan wordt op de ouder als onderwijzer.

Meer informatie over het MILS leerstrategie-onderzoek is te vinden op www.vanbodegom.eu.