Beelddenken

Kinderen die in beelden en plaatjes denken verwerken informatie op een andere manier dan de meeste andere kinderen. Dit zijn kinderen die in één beeld een situatie of gebeurtenis voor zich zien, waardoor ze snel een overzicht hebben van het geheel en dus ook snel een oplossing zien. Het onder woorden brengen van die oplossing kan een probleem zijn. Voor meer kenmerken van beelddenken, klik hier. Omdat de meeste kinderen taaldenkers zijn, is ons onderwijs erg talig ingericht. Voor de beelddenkers kan dit erg frustrerend zijn. Ze kunnen het wel, als het maar op de (voor hen) goede manier aangeboden wordt!

Voor wie?
In mijn praktijk zie ik regelmatig kinderen die in beelden denken. Ze lopen vast op school. Niet omdat ze de capaciteiten er niet voor hebben, maar omdat de leerstof te talig en auditief wordt aangeboden.

Hoe?
Tijdens de RT geef ik kinderen meer inzicht in de manier waarop zij de informatie verwerken, hoe het werkt in hun brein. Samen zoeken we naar manieren om de informatie vervolgens goed op te slaan, zodat het makkelijk terug te vinden is. Hiermee geef ik de kinderen een vaardigheid mee die ze de rest van hun (school)carrière in kunnen zetten.