Aanbod & Tarieven

Remedial Teaching
- Intakegesprek gratis
- RT sessie (15 minuten voorbereidingstijd en 45 minuten begeleiding) € 48
- Groeps-RT (60 minuten RT in een groepje met 2 RT-ers) € 40
- Opfrisochtend van 09.00-12.00 uur € 90
- Telefonisch consult, (evaluatie)gesprekken, reistijd, verslaglegging € 64 per uur
MILS
- Afname MILS leerstrategie-onderzoek, nabespreking en verslaglegging € 160
- Afname MILS leerstrategie-onderzoek en nabespreking € 105
- Afname MILS bij ouder, tegelijk met kind, uitsluitend programmakosten € 50
- Afname voor hele klassen/groepen leerlingen op aanvraag

Onderwijs is vrijgesteld van BTW.
Op bovenstaande diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Opfrisochtenden
Zodra deze weer gepland zijn, staan de data hier vermeld.

RekenTijd
Samen met een app-ontwikkelaar heb ik een remediërende rekenapp ontwikkeld, RekenTijd.
De app is ontwikkeld voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool.